Net-metering i Net-billing to dwa różne systemy rozliczania energii elektrycznej

. W systemie Net-metering, energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną jest mierzona i porównywana z energią zużytą z sieci. W przypadku gdy energia wyprodukowana przez instalację przewyższa ilość energii zużytej z sieci, nadwyżka jest zwracana do sieci i zaliczana jako kredyt na przyszłość. Natomiast w przypadku gdy ilość energii zużytej z sieci przewyższa ilość energii wyprodukowanej przez instalację, właściciel instalacji musi zapłacić różnicę.

System Net-billing natomiast opiera się na rozliczaniu wartości, a nie ilości energii elektrycznej. W ramach tego systemu, właściciel instalacji fotowoltaicznej otrzymuje zapłatę za całą energię wyprodukowaną przez jego instalację, niezależnie od tego, czy energia ta została zużyta przez właściciela instalacji czy też oddana do sieci. Wprowadzenie tego systemu jest odpowiedzią na dyrektywy UE i ma na celu poprawienie jakości prądu w lokalnej i globalnej sieci, zmniejszenie użycia energii elektrycznej z kopalin oraz stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu płatności.